§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Sklep internetowy COCOMILO działający pod adresem www.cocomilo.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów z łuski gryczanej. COCOMILO prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski (w sprawie wysyłki na terenie Europy prosimy o mail: kontakt@cocomilo.pl).
  2. Właścicielem sklepu internetowego www.cocomilo.pl jest:

COCOMILO SP. Z O.O.

ul. Tarnowskiego 55

42-202 Częstochowa

NIP: 836 185 88 14

Konto bankowe: mBank 18 1140 2004 0000 3502 7563 9553

 1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Nabywcą towarów, oferowanych w sklepie internetowym COCOMILOjest osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który/-a lub wypełniła formularz i złożył/a zamówienie na stronie www.cococmilo.pl lub wypełnił/-a formularz rejestracyjny. Nabywcą za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.cococmilo.pl towarów oferowanych w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna bądź firma.
 3. Ceną wiążącą jest cena podana w sklepie internetowym COCOMILO przy produkcie w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 4. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT, który może być wystawiony/na na firmę/instytucję lub na osobę fizyczną na podstawie danych jakie zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

§2

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie COCOMILO oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep COCOMILO. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Cocomilo Sp. z o.o. ul. Tarnowskiego 55, 42-202 Częstochowa
 3. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Kupujący udostępnia dane osobowe Sprzedającemu w celu realizacji złożonego zamówienia lub/oraz w celu marketingowym (jeśli Kupujący wyraził odrębną zgodę). Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania swoich danych osobowych.
 4. W celu realizacji zamówienia zbieramy takie dane jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon.
 5. Dane zbierane są w celu realizacji zlecenia.

§3

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Marka COCOMILO to marka produkowana przez firmę COCOMILO SP. Z O.O., ul. Tarnowskiego 55, 42-202 Częstochowa.
 3. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mogą różnić się od ich wyglądu naturalnego w wyniku stosowanych technik prezentacyjnych.
 4. Wskazane wyżej różnice między ilustracjami na stronie internetowej Sklepu COCOMILO a naturalnym wyglądem tych towarów nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być poczytywane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.

§4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I METODY PŁATNOŚCI

 1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej.
 3. Procedura złożenia zamówienia wygląda następująco:

  a) Klient składa zamówienie w Sklepie.
  b) Sklep weryfikuje poprawność zamówienia i wysyła Klientowi na podany adres mail informację o złożeniu zamówienia z kwotą do zapłaty (uwzględnia wybrany przez klienta transport).
  c) Klient dokonuje pełnej płatności za wybrany produkt i transport przy wykorzystaniu narzędzi płatniczych zawartych na stronach sklepu, (dane do przelewu: COCOMILO SP. Z O.O., ul. Tarnowskiego 55, 42-202 Częstochowa, NIP: 836 185 88 14, nr konta bankowego: mBank 18 1140 2004 0000 3502 7563 9553)
 4. W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto Sklepu Klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu przez Sklep zamówienia do realizacji. Zakupiony towar wysyłamy w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie firmy.
 5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT. W przypadku faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych osoby fizycznej lub firmy (w przypadku firm konieczne jest podanie nr NIP). Paragony/faktury wystawiane są w chwili gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia „faktury VAT” Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.
 6. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze sklepem poprzez mail kontakt@cocomilo.pl.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane: niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu mail, niezbędny do zrealizowania zamówienia, brak numeru telefonu kontaktowego niezbędnego dla kuriera.
 8. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.

§5

REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia są realizowane (wysyłane) jedynie w dni robocze od 9:00 do 17:00.
  2. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
  3. Na czas realizacji zamówienia sklep COCOMILO zastrzega sobie 3 dni robocze.
  4. Termin wysyłki (czyli czas realizacji) zamówienia jest zależny od wybranego sposobu płatności :

   - przy płatności przelewem realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu, czyli zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni od dnia wpływu należności na konto.

   - przy płatności kartą kredytową – realizacja rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty;

   - przy płatności PayPal (kontakt@cocomilo.pl) lub PAYU– realizacja rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności w systemie PayPal lub PAYU

  5. Termin dostarczenia zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostawy

- Kurier – 1-2 dni robocze

  1. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności:

- Kurier – 14,50 PLN brutto

- Kurier za pobraniem – 19,00 PLN brutto

 • Przy zamówieniach powyżej 350 zł (brutto) dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.
 • O nadaniu paczki Klient będzie poinformowany mailem.
 • Każdą przesyłkę kurierską proszę otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji uszkodzonej/niekompletnej przesyłki jest protokół sporządzony przez kuriera tylko w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną jego napisania oraz kontakt ze sklepem najpóźniej w ciągu 3 dni. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń (tzn. podpisanie jej odbioru) powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

§6

ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Ustawa stanowi, że termin 14-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu,
 2. Zwrotowi nie podlegają produkty, które zostały wykonane na indywidualnezamówienie Klienta.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W razie ewentualnego zwrotu należy powiadomić sklep o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@cocomilo.pl.
 5. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak używania czyli: nowy (niezniszczony), czysty, kompletny, bezwonny, z wszywkami, metkami oraz w niezniszczonym opakowaniu producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginał dokumentu zakupu, czyli paragon lub fakturę VAT.
 6. Wysyłany towar musi być tak zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
 7. Koszty przesyłki zwracanego towaru do sklepu w każdym przypadku ponosi Klient w całości.
 8. Sklep COCOMILO dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§7

REKLAMACJA CZYLI ZWROT TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

 1. Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym COCOMILO w związku z niezgodnością towaru z umową.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sprzedawcę o niezgodności towaru z umową, załączając szczegółowy opis tej niezgodności, wysyłając emailem bądź listem poleconym na adres (COCOMILO SP. Z O.O. ul. Tarnowskiego 55, 42-202 Częstochowa), w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady.
 4. Towar reklamowany powinien zostać przesłany na adres (COCOMILO SP. Z O.O., Tarnowskiego 55, 42-202 Częstochowa) wraz z potwierdzeniem zakupu.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep COCOMILO przesyłki z reklamowanym towarem.
 6. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT).
 7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku gdy będzie to już niemożliwe (np. brak towaru w magazynie) sklep zapewnia zwrot równowartości ceny towaru lub inny towar w tej samej cenie.
 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient. Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty wysłania towaru do sklepu.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta w formie pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 11. Każdą przesyłkę kurierską proszę otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji uszkodzonej/niekompletnej przesyłki jest protokół sporządzony przez kuriera tylko w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną jego napisania oraz kontakt ze sklepem najpóźniej w ciągu 3 dni. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń (tzn. podpisanie jej odbioru) powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

§8.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby zrobić zakupy w Sklepie nie musisz się logować. Wystarczy podać adres dostawy i dane kontaktowe, aby przeprowadzić sprawnie całą transakcję. Dane te, również wtedy gdy dokonasz pełnej rejestracji, wykorzystywanie są wyłącznie dla celów realizacji zamówień i nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątkiem może być wpisanie numeru telefonu klienta na list przewozowy paczki kurierskiej - w celu sprawniejszego doręczenia np. w przypadku niezastania adresata. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody prosimy wpisać tę informację w „uwagach” w formularzu zamówień.

§9.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość witryny internetowej www.cocomilo.pl (zdjęcia, fotografie, opracowania graficzne, ekspozycje, publikacje, teksty) jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez uprzedniej zgody autora jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Nabywca potwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.